NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIS

  NVŠ veiklose rugsėjo mėn. dalyvavo 1052 mokiniai.
  NVŠ veiklose spalio mėn. dalyvavo 1176 mokiniai.
NVŠ programų aprašymai  
NVŠ programų darbo grafikai Trumpa instrukcija naujiems NVŠ teikėjams
   
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas